Wydziałowe studia doktoranckie

Samorząd doktorantów

Samorząd Doktorantów Wydziału Historycznego UW

 • mgr Petra Skarupsky (e-mail: p.skarupsky@uw.edu.pl)
  mgr Katarzyna Kostecka (e-mail: wookiewo@o2.pl)
  mgr Karolina Morawska – jako przewodnicząca WRD (e-mail: morawska-k@wp.pl

 • Komisja Finansowo-Budżetowa: mgr Zofia Załęska

  Komisja ds. Regulaminu: mgr Petra Skarupsky 

  Komisja Doktorancka: mgr Karolina Morawska, mgr Zofia Załęska, mgr Jan Błachnio, mgr Wojciech Głowacki

 • Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

  • mgr Maksymilian Sas

  • komisjastypendialna.wh@uw.edu.pl

  Przewodnicząca:

  mgr Zofia Załęska
  e-mail: zofia.zaleska1@gmail.com

  Wiceprzewodniczący: mgr Jan Błachnio e-mail: jan.blachnio1992@gmail.com
  Członkowie: mgr Karolina Morawska, mgr Katarzyna Śniecińska, mgr Wojciech Głowacki