Studia doktoranckie

Interdyscyplinarne humanistyczne studia doktoranckie

Sekretariat

 • mgr Katarzyna Liwska

 • Nowy Świat 69, III piętro, p.321

 • +48 22 55 20 258

 • ihsd@uw.edu.pl

 • wtorek-piątek 10.30-14.00

Kierownik

 • Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

 • Nowy Świat 69, piętro III, p. 321

 • +48 22 826 85 69, + 48 22 552 01 11

 • d.kuzmina@uw.edu.pl

 • środy: godz. 13.00-15.00

Sekretarz

 • dr Anna Mierzecka

 • Nowy Świat 69, piętro III, p. 314

 • + 48 22 552 37 15

 • anna.mierzecka@uw.edu.pl

 • wtorki 14.00-15.00

Terminarz zajęć roku akademickiego 2019/2020:

Semestr pierwszy zimowy 2019/2020

 • 5. X.2019 r.
 • 12.X.2019 r.
 • 26.X.2019 r.
 • 23.XI.2019 r.
 • 07.XII.2019 r.
 • 18.I.2020 r.
 • 01.II.2020 r.

Opłaty za studia:

Wysokość czesnego wynosi 5000 złotych za rok studiów. Wysokość czesnego dla studentów, którzy nie są obywatelami RP wynosi 3000 euro rocznie + 200 euro opłaty jednorazowej. Uczestnicy studiów będą proszeni o dokonywanie wpłat na rachunek: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Bank Millenium SA I O/W-Wa 09 1160 2202 0000 0000 6084 9518

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

Doktor nauk humanistycznych z zakresu:        Wydział Filozofii i Socjologii: – filozofia – socjologia         Wydział Historyczny: archeologia – bibliologia i informatologia – etnologia i antropologia kulturowa – historia – historia sztuki – nauki o sztuce           Wydział Polonistyki: – językoznawstwo – kulturoznawstwo – literaturoznawstwo

Lista osób przyjętych na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019:

 1. Barbara Chrzan
 2. Monika Ciura
 3. Aleksei Rogozin
 4. Stanisław Schabowski
 5. Tomasz Radochoński
 6. Kaja Muszyńska
 7. Dorota Relidzyńska
 8. Katarzyna Woszczyńska
 9. Łukasz Borys
 10. Natalia Rulska
 11. Natalia Sadlej
 12. Maciej Rogatko
 13. Sławomir Gębczyński
 14. Magdalena Nosowska-Szucs
 15. Magdalena Wilczyńska
 16. Wojciech Popiel
 17. Cezary Malinowski
 18. Maria Brajtszedel

Serdecznie gratulujemy!

O studiach

Celem studiów jest rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych nad dziedzictwem kultury polskiej jako narodowej i europejskiej oraz podtrzymywanie w świadomości społecznej tradycji kulturowych. Kształcenie doktorów nauk humanistycznych odbywa się pod kierunkiem specjalistów z zakresu filozofii, historii idei, historii sztuki, historii muzyki, historii literatury polskiej i europejskiej, archeologii i bibliologii, informacji naukowej – profesorów UW, a także profesorów z innych ośrodków uniwersyteckich z całej Polski. Program obejmuje wykłady monograficzne, zajęcia z metodologii badań, warsztaty z zakresu m.in. edytorstwa i tekstologii, retoryki, translatologii, konsultacje indywidualne. Słuchacze maja prawa studentów UW, m.in. mogą korzystać z internetowych form dydaktyki UW, uczestniczyć w wykładach ogólnouniwersyteckich, sesjach naukowych, seminariach. Mogą także ubiegać się o stypendium i granty badawcze lub uczestniczyć w projektach kierowanych przez profesorów. Niestacjonarne studia prowadzone co dwa tygodnie, w sobotę. Podstawową formą studiów są konsultacje z promotorem (promotorami) oraz seminaria kierunkowe. Kadra studiów składa się z pracowników wydziałów, które zawarły porozumienie, pracowników Polskiej Akademii Nauk i specjalistów z całej Polski. Studia kładą duży nacisk na ukształtowanie warsztatu badawczego i poznanie metodologii procesu badawczego w poszczególnych dziedzinach.

Regulamin studiów

Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020