Kształcenie

Studia

Kierunki studiów i rekrutacja

Studia i rekrutacja prowadzone są przez instytuty Wydziału:

Archeologia – Instytut Archeologii www.archeo.uw.edu.pl
Etnologia – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej www.etnologia.uw.edu.pl
Historia – Instytut Historyczny www.historia.uw.edu.pl
Historia i Kultura Żydów – Instytut Historyczny www.studiajudaistyczne.pl
Historia Sztuki – Instytut Historii Sztuki www.ihs.uw.edu.pl
Muzykologia – Instytut Muzykologii www.imuz.uw.edu.pl

Wszystkie bieżące informacje dostępne są na stronie Sekcji ds. studenckich.