Administracja

Dyrektor Administracyjny

mgr Magdalena Nowakowska

 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  Budynek dydaktyczno-administracyjny Wydziału Historycznego UW, pokój nr 112

 • +48 22 552 45 51
  +48 723 030 061

 • dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl

W dniach 20.08 – 02.09 – urlop wypoczynkowy.

Kompetencje Dyrektora Administracyjnego Wydziału Historycznego

 • nadzorowanie pracy administracji Wydziału, a szczególnie wszystkich sekcji Dziekanatu Wydziału Historycznego
 • współpraca przy zawieraniu umów najmu, dzierżawy i użyczenia pomieszczeń znajdujących się w gestii Wydziału Historycznego, a w szczególności wykorzystania Sali Kolumnowej i Sali 108 w nowym budynku Wydziału
 • nadzorowanie rozliczenia pensum na Wydziale Historycznym
 • prowadzenie sprawozdawczości Wydziału Historycznego
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z obsługą władz i administracji Wydziału Historycznego oraz wyposażeniem wszystkich sekcji Dziekanatu