Współpraca

Współpraca międzynarodowa – umowy dwustronne

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych.

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów.

   • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów.

  • Umowa dotycząca powołania Interdyscyplinarnej Grupy Współpracy EHESS-UW, grupującej ze strony UW: Instytut Historyczny, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Filozofii, Instytut Socjologii, Centrum Europejskie UW.

  • Umowa dotyczy powołania międzyuniwersyteckiego konsorcjum do prowadzenia międzynarodowego Europejskiego Toku Studiów magisterskich II stopnia w dziedzinie Historii ze specjalnością Historia średniowieczna i Archeologia średniowieczna (Histarmed).

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów.

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów.

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych.

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych.

  • Umowa,  w tym osobna umowa z Instytutem Afryki i Azji MGU, dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych.

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych.

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych.

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych

  • Umowa dotycząca wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych

  • Umowa dotyczy powołania międzyuniwersyteckiego konsorcjum do prowadzenia międzynarodowego Europejskiego Toku Studiów magisterskich II stopnia w dziedzinie Historii ze specjalnością Historia średniowieczna i Archeologia średniowieczna (Histarmed).