Wynajem Sali Kolumnowej

Warunki wynajmu sali kolumnowej dla instytutów WH

 • Sala Kolumnowa dla Instytutów wchodzących w skład Wydziału Historycznego oraz dla Ośrodka Badań Prekolumbijskich w dniach i godzinach otwarcia budynku Instytutu Historycznego wynajmowana jest nieodpłatnie.
 • W celu dokonania rezerwacji należy: uzgodnić termin z Dyrektorem Administracyjnym Wydziału Historycznego UW drogą elektroniczną e-mail: dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl , a następnie wypełnić formularz wynajmu dostępny poniżej. Organizowane wydarzenie powinno być zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu /Kierownika OBP.
 • Organizacje studenckie działające na Wydziale Historycznym muszą przedstawić opinię opiekuna naukowego.
 • Koszty dłuższego otwarcia budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem Budynku, ponosi wynajmujący.
 • Zaznaczamy jednak, że Wydział Historyczny nie bierze udziału w organizacji imprez czy wydarzeń, które odbywają się w Sali Kolumnowej w ramach najmu.

Warunki wynajmu sali kolumnowej dla Jednostek UW oraz w celach komercyjnych

 

 • Dla Jednostek Uniwersytetu Warszawskiego Sala Kolumnowa wynajmowana jest odpłatnie w dniach i godzinach otwarcia budynku Instytutu Historycznego.
 • Wysokość czynszu ustalana jest według informacji prezentowanych w zamieszczonej poniżej tabeli.
 • Koszt wynajmu Sali Kolumnowej na „imprezy specjalne” inne niż spotkania naukowe (np. bankiety, przyjęcia, bale, pokazy…) ustalany jest indywidualnie.
 • W celu dokonania rezerwacji należy:  uzgodnić  termin drogą elektroniczną z  Dyrektorem  Administracyjnym Wydziału Historycznego UW, e-mail: dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl   i wypełnić formularz wynajmu dostępny poniżej.
 • Koniecznym warunkiem dokonania rezerwacji w celach komercyjnych przez Jednostki spoza UW jest podpisanie umowy.
 • Osoba rezerwująca Salę Kolumnową odpowiedzialna jest również za zakończenie wydarzenia odbywającego się w Sali i pozostaje do końca „oddając” Salę portierowi.
 • Nie stosujemy zniżek stawki dla instytucji uniwersyteckich ani organizacji studenckich.
 • Jeśli Sala wynajmowana jest na wydarzenia, którym towarzyszy catering, w ramach umowy najmu możemy na ten cel udostępnić pomieszczenie pomocnicze. Wydział nie uczestniczy w organizacji imprez, na które wynajmowana jest Sala. Organizacja cateringu również leży po stronie najemcy; podobnie jak i uzyskanie zgody Rektora UW na spożywanie alkoholu.
 • Wynajem Sali Kolumnowej „z mediami” obejmuje udostępnienie 3 mikrofonów,  systemu nagłaśniającego nawę główną oraz ekranu i rzutnika. Nie zapewniamy komputera ani czytnika pamięci. Żeby podłączyć komputer do projektora należy pobrać z portierni kabel.
 • Najemca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy użytkowaniu Sali Kolumnowej, aby nie uszkodzić znajdujących się w niej zabytków: figur z kolekcji d. Gabinetu Wzorów Gipsowych UW oraz stiukowych kolumn. W szczególności zabronione jest:- dotykanie figur gipsowych, opieranie się o nie i ich podstawy, narażanie na kontakt z płynami, brudzenie, zawieszanie czegokolwiek na nich, przykrywanie;- kładzenie jakichkolwiek przedmiotów na podstawach figur, w tym przede wszystkim kieliszków, kubków czy szklanek z napojami, jedzenia, czy długopisów;

  – uderzanie w stiukowe kolumny, opieranie o nie przedmiotów mogących powodować zarysowania.

 • Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania przez niego Sali Kolumnowej, a w szczególności do pokrycia kosztów specjalistycznych prac konserwatorskich w wypadku naruszenia stanu któregokolwiek ze znajdujących się w niej zabytków.
 • Najemca świadomy jest, że w wypadku szczególnie drastycznego łamania regulaminu (celowe niszczenie, odrywanie fragmentów odlewów gipsowych, zalewanie, wykorzystywanie ich wizerunków do propagowania zabronionych prawem treści),  może podlegać zgodnie z art. 294 § 2 Kodeksu Karnego karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • Najemca zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania zgody Właściciela odlewów gipsowych na utrwalanie (robienie zdjęć, nagrań, itp.) ich wizerunków w celach komercyjnych (np. publikacja w czasopismach, drukach zwartych i ulotnych, w Internecie, telewizji, każda forma reklamy).
 • Koszty dłuższego otwarcia budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem Budynku, ponosi wynajmujący.

Pliki do pobrania

W Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego znajduje się 100 krzeseł, stół prezydialny, 3 mikrofony, system nagłaśniający nawę główną, profesjonalny projektor oraz ekran.