Badania

Projekty badawcze

The cult of Saints: a christendom-wide study of its origins, spread and development

Instytut Historyczny

7 Program Ramowy Advanced Grant – 340540

Contract No 340540 COS

IDEAS

Kierownik projektu: Kierownik projektu: Bryan Ward-Perkins (University of Oxford); Kierownik grupy: dr hab. Robert Wiśniewski

Termin: -

ERC

EU

Gender Equality Through Women’s Agency in State Socialist Poland and Georgia

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

7 Program Ramowy - 256475

PIRG06-GA-2009-256475 GETWA

Międzynarodowy Grant Reintegracyjny. 7 Program Ramowy Unii Europejskiej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Mróz

Termin: -

European Commission

Polski

National Minorities at War. Integration, Identity and Combat Motivation among Poles in German and Austro-Hungarian Society, 1914-18

Instytut Historyczny

PIEF-GA-2010-274914

Contract No 274914 POLMIN-1418

7 Program Ramowy, Marie Curie, Marie Curie Actions – Intra-European Fellowships (IEF)

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Kizwalter

Termin: -

Komisja Unii Europejskiej

EU

Biomedicalizing Gender, The Globalization of Sexual Science and the Redefinition of Gender Roles in Poland

Wydział Historyczny

7 Program Ramowy – 252362

PIOF-GA-2009-252362 BIOMEDGEN

Międzynarodowe Stypendium Marie Curie, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej

Kierownik projektu: prof. dr hab. H. Magdalena Zowczak

Termin: -

Commission des Communautes Europ Rue De La LoI LOT. European Commission Directorate

EU

Nowoczesne metody pomiarowe w polskiej archeologii

Wydział Historyczny

infrastruktura badawcza

Kierownik projektu:

Termin: -

MNiSW

Polski

Przebudowa i modernizacja sieci komputerowej na Wydz. Hist. w Inst. Arch. i Inst. Hist

Wydział Historyczny

infrastruktura badawcza

Kierownik projektu:

Termin: -

MNiSW

Polski

Rozbudowa nowoczesnego warsztatu naukowego prac. W-łu Hist.-kompleksowy system digitalizacji, obróbki fotograficznej i montażu oraz nowoczesne metody dokumentacji wyników prac archeologicznych

Wydział Historyczny

infrastruktura badawcza

Kierownik projektu:

Termin: -

MNiSW

Polski

Finansowanie utrzymania bazy wykopaliskowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais w Libii w 2010 r.

Wydział Historyczny

SPUB-216

SPUB

Kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

Termin: -

MNiSW

Polski

Wykonanie pełnej, nowoczesnej dokumentacji ruin 3 obiektów archeologicznych w prowincji Chorosan

Wydział Historyczny

NP-50

umowa nr 9/2009

Program EXTERIUS/Poza Szlakiem

Kierownik projektu:

Termin: -

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Polski

Misteria Męki Pańskiej w Polsce. Studium współczesnej kultury religijnej

Wydział Historyczny

Gr-2798

2245/B/H03/2009/36; NN109224536

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. H. Magdalena Zowczak

Termin: -

MNiSW

Polski

Środowiskowe, gospodarcze, polityczne i kulturowe aspekty powstania i rozwoju inkaskiego centrum administracyjno-ceremonialnego Maucallacta oraz stanowisk z nim związanych. Drugi etap prac realizowanego w ramach współpracy polsko-peruwiańskiej

Wydział Historyczny

PS – 35

580/N-PERU/2009/0

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

Kierownik projektu:

Termin: -

MNiSW

Polski

International Visegrad Fund

Wydział Historyczny

F- 345

Contract nr 21010042

Visegrad Fund Standard Grant

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kościańska

Termin: -

Visegrad Fund

Polski

Wino w Egipcie grecko-rzymskim. Rodzaje win

Wydział Historyczny

Gr-3050

1790/B/H03/2010/38 ; NN109179038

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Derda

Termin: -

MNiSW

Polski

Sieć stanowisk ceremonialnych związanych z kultem wulkanu Solimana. Jej rola ideologiczna, gospodarcza i polityczno-administracyjna od czasów przedinkaskich do początków okresu kolonialnego

Wydział Historyczny

PS-43

609/1/N-Peru/09/2010/0

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

Kierownik projektu:

Termin: -

MNiSW

Polski

Badania archeologiczne przedhiszpańskiego ośrodka ceremonialno-religijnego i nekropoli Castillo de Huarmey na północnym wybrzeżu Peru

Wydział Historyczny

Gr-2900

2970/B/H03/2009/37 ; NN109297037

własny

Kierownik projektu: dr Miłosz Giersz

Termin: -

MNiSW

Polski

Budowa budynku naukowo-dydaktycznego z biblioteką Instytutu Hist. UW

Wydział Historyczny

5967/IB/115/10

inwestycja budowlana

Kierownik projektu:

Termin: -

MNiSW

Polski

Drewniane wyposażenie wnętrz kościelnych na Dolnym Śląsku w latach 1560-1670

Wydział Historyczny

Gr-2846

0960/B/H03/2009/36

Kierownik projektu: prof.. dr hab. Juliusz Antoni Chrościcki

Termin: -

MNiSW

Polski

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Radomiu. Początki i podstawy rozwoju

Wydział Historyczny

Gr-3154

2574/B/H03/2010/39 ; NN109257439

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab..Andrzej Buko

Termin: -

MNiSW

Polski

Ceramiczne instrumenty muzyczne kultury Nasca (Peru). Próba rekonstrukcji procesów projektowania zastosowanych przez wytwórców na podstawie właściwości

Wydział Historyczny

Gr-2787

2178/B/H03/2008/35

własny

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska

Termin: -

MNiSW

Polski

Od autobiografii do historii – konstruowanie pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej

Wydział Historyczny

Gr-2791

2156/B/H03/2008/35 ; N N109 215635

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Mróz

Termin: -

MNiSW

Polski

Nieinwazyjne badania archeologiczne przedhiszpańskiego ośrodka ceremonialno-religijnego i nekropoli Castillo de Huarmey na północnym wybrzeżu Peru

Wydział Historyczny

PS-36

579/N-PERU/2009/0

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

Kierownik projektu:

Termin: -

MNiSW

Polski

Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Instytut Archeologii

DOC-337

01073/11/FPK/NID

Ochrona zabytków archeologicznych

Kierownik projektu: dr Adam Waluś

Termin: -

Polski

Społeczności wiejskie w Bizancjum we wczesnym średniowieczu. Studium porównawcze

Wydział Historyczny

Gr-3058

0929/B/H03/2010/38 ; N N108 135937

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab.Ewa Wipszycka-Bravo

Termin: -

MNiSW

Polski

Modernizacja Sieci LAN na Wydziale Historycznym w Inst. Bibliotekoznawstwa oraz w Inst. Archeologii

Wydział Historyczny

infrastruktura badawcza

Kierownik projektu:

Termin: -

MNiSW

Polski

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais w Libii w 2011

Instytut Archeologii

SPUB-221

115/E-343/SPUB/ZS1/080/2011

SPUB

Kierownik projektu: dr hab. Kazimierz Lewartowski

Termin: -

Polski

Polityka rosyjska wobec Rzeczpospolitej w dobie przewrotu przymierzy 1755-1758

Wydział Historyczny

Gr-3059

0957/B/H03/2010/38 ; N108095738

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab..Zofia Zielińska

Termin: -

MNiSW

Polski

Filistyni a Herbrajczycy:studium wzajemnych wpływów, trwałości kulturowej oraz relacji międzykulturowych

Wydział Historyczny

Gr-2648

2750/B/H03/2008/34; N N108 275034

własny

Kierownik projektu: dr Łukasz Niesiołowski-Spano

Termin: -

MNiSW

Polski

Kościół i wróżbici. Stosunek późnoantycznych chrześcijan do dywinacji

Wydział Historyczny

Gr-2619

2718/B/H03/2008/34 ; N N108 271834

habilitacyjny

Kierownik projektu: dr Robert Wiśniewski

Termin: -

MNiSW

Polski

Cyprian Godebski – modelowa kariera paryskiego rzeźbiarza

Wydział Historyczny

Gr-2952

0542/B/H03/2009/37; NN105054237

własny

Kierownik projektu: Jerzy Pieńkos

Termin: -

MNiSW

Polski

Współpraca naukowa w zakresie archeologii archiwalnej płd. części basenu Bałtyku oraz archeologii dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich oraz Pomorza. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych

Wydział Historyczny

F-335

ZBSA Porozumienie o współpracy, 22.07.2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

Termin: -

Zentrum fur Baltische und Skandynavische Archaologie w Szlezwiku

Polski

Antropologia stosowana – rozwój specjalności studiów drugiego stopnia – kontynuacja

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

FID-110

uchwała z dnia 10.01.2011

FID

Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Mróz

Termin: -

UW

Polski

Nidzica / Neidenburg : wrastanie w przestrzeń. Krajobraz kulturowy miasta mazurskiego w latach 1945-2008

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Gr-2790

2176/B/H03/2008/35

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Mróz

Termin: -

NCN

Polski

Tradycja artystyczna a obrazowanie nauk. Ilustracje do „Fragmentów Fizjonomicznych” J. C. Lavatera

Wydział Historyczny

Gr-3055

0396/B/H03/2010/38; NN105039638

promotorski

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Pieńkos

Termin: -

Polski

Opracowanie spuścizny naukowej Marty Schmiedehelm. Materiały z terenów Polski północno-wschodniej (kultury bogaczewska, przeworska, sudowska, wielbarska oraz grupa olsztyńska)

Wydział Historyczny

Gr-2827

2173/B/H03/2009/36; N N109 217336

własny

Kierownik projektu: dr Paweł Szymański

Termin: -

Polski

Przemiany w zwyczajach pogrzebowych w międzyrzeczu środkowego Bugu i Narwi od XI do XV w.

Wydział Historyczny

Gr-3101

9010/B/H03/2010/38 ; NN109635238

promotorski

Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman

Termin: -

MNiSW

Polski

Wyszukiwanie w dokumentacyjnych systemach informacyjnych w świetle potrzeb środowiska akademickiego

Wydział Historyczny

Gr-2976

0211/B/H03/2009/37;N N103 021137

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

Termin: -

MNiSW

Polski

Znaleziska monet rzymskich z kręgu zachodniobałtyckiego

Wydział Historyczny

Gr-2964

2982/B/H03/2009/37 ; NN109298237

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Bursche

Termin: -

MNiSW

Polski

Paradoksy wizualności. Film i praktykowanie antropologii

Wydział Historyczny

Gr-2890

9001/B/H03/2009/36 ; N N109 223036

habilitacyjny

Kierownik projektu: dr Sławomir Sikora

Termin: -

Polski

Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Zespół Badawczy. Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Gr-4221

2011/03/D/HS3/01620

Sonata

Kierownik projektu: dr Magdalena Lubańska

Termin: -

NCN

Polski

20th ISSS-20th International Students’ Summer Academic Education of Information Professionals: New Proffesions-New Voctional Qualifications…

Instytut Informacji Naukowej i St. Bibliologicznych

Umowa ERA_IP_20_2011

Erasmus

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Kużmina

Termin: -

Polski

Monastycyzm w dobie reformy Kościoła w XI wieku – kryzys i odnowa, jedność i różnorodność

Wydział Historyczny

Gr-3159

0789/B/H03/2010/39; N N108 111737

własny

Kierownik projektu: dr Krzysztof Skwierczyński

Polski

Archeologia Podwodna – rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW

Wydział Historyczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kierownik projektu:

Termin: -

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Polski

Oświeceniowa koncepcja muzeum na przykładzie donacji Stanisława Kostki Potockiego dla Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Historii Sztuki

Gr-4112

2011/01/N/HS2/04672

Preludium

Kierownik projektu: mgr Jolanta Czerzniewska

Termin: -

NCN

Polski

Znaki etnograficznej tożsamości – Jacek Olędzki case study

Wydział Historyczny

Gr-3049

1787/B/H03/2010/38; NN109178738

własny

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Braun

Termin: -

MNiSW

Polski

Społeczne i kulturowe aspekty konstruowania postaw przywódczych u polskich Romów

Wydział Historyczny

Gr-2950

3172/B/H03/2009/37 ; NN109317237

własny

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kowarska

Termin: -

MNiSW

Polski

Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej

Wydział Historyczny

Gr-3270

1018/B/H03/2011/40; NN108101840

własny

Kierownik projektu: dr hab. Alicja Kulecka

Termin: -

Polski

Kurs intensywny pt. „20th ISSS-20th International Students Summer Seminor”. Program – uczenie się przez całe życie – Erasmus

Wydział Historyczny

ERA IP 20 2011

ERASMUS

Kierownik projektu:

Termin: -

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Polski

Badania powierzchniowe w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na terenie woj.mazowieckiego

Instytut Archeologii

DOC-386

00545/12/FPK/NID

Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków archeologicznych

Kierownik projektu: dr Adam Waluś

Termin: -

MKiDN

Polski

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy

Instytut Archeologii

SPUB-237

4815/E-343/SPUB/2012/3

SPUB

Kierownik projektu: dr Roksana Chowaniec

Termin: -

MNiSW

Polski

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais w Libii w 2012

Instytut Archeologii

SPUB-235

4815/E-343/SPUB/2012/1

SPUB

Kierownik projektu: dr hab. Kazimierz Lewartowski

Termin: -

MNiSW

Polski

Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cusco (Peru) (OBP) w 2012 r.

Instytut Archeologii

SPUB-234

4815/E-343/SPUB/2012/2

SPUB

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

Termin: -

MNiSW

Polski

Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cuscu (Peru) w 2011 r.

SPUB-229

115/E-343/SPUB/ZS1/081/2011-1

SPUB

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

Termin: -

Polski

Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą

Instytut Informacji Naukowej i St. Bibliologicznych

DOC-395

23/2012

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Kierownik projektu: dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina

Termin: -

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Polski

Annona militaria i pastus militum. System dostaw śródziemnomorskiego wina i oliwy do legionowych garnizonów w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem

Instytut Archeologii

Gr-4022

2011/01/B/HS3/02934

Opus

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

Termin: -

NCN

Polski

Extra fines Imperia. Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie

Wydział Historyczny

Gr-2955

3175/B/H03/2008/37 ; NN109317537

własny

Kierownik projektu: dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Termin: -

MNiSW

Polski

Wielkie korporacjonizmy europejskie dwudziestolecia międzywojennego. Rozwój, oddziaływanie i recepcja

Instytut Historyczny

Gr-4085

2011/01/N/HS3/03181

Preludium

Kierownik projektu: mgr Jakub Zapała

Termin: -

NCN

Polski

Społeczne skutki likwidacji Stoczni Szczecińskiej w perspektywie antropologicznej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

F-376

2012-11

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki

Termin: -

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Polski

Paryż – Kraków – Wenecja. Europejskie uroczystości dla Henryka Walezego jako króla Polski, 1573 – 1574

Instytut Historii Sztuki

PM-143

0250/IP3/2011/71

IUVENTUS PLUS

Kierownik projektu: mgr Ewa Kociszewska

Termin: -

MNiSW

Polski

Badania nieinwazyjne i wykopaliskowe antycznego miasta Akrai, Sycylia, Włochy

Instytut Archeologii

Gr-3268

1049/B/H03/2011/40; NN109104940

własny

Kierownik projektu: dr Roksana Chowaniec

Termin: -

NCN

Polski

Spartańska rodzina w okresie klasycznym

Wydział Historyczny

GR-3052

0520/B/H03/2010/38; NN108052038

własny

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Kulesza

Termin: -

MNiSW

Polski

Europejczycy i Afrykanie w okresie wczesnej ekspansji kolonialnej. Początki kontaktu kulturowego

Wydział Historyczny

Gr-2814

1948/B/H03/2009/36 ; NN108194836

własny

Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Tymowski

Termin: -

MNiSW

Polski

Osadnictwo przedhiszpańskie w dolinie górnej Culebras (północno-centralne Peru)

Instytut Archeologii

Gr-3274

1858/B/H03/2011/40 ; NN109185840

własny

Kierownik projektu: dr Patrycja Prządka-Giersz

Termin: -

NCN

Polski

Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa

Instytut Historyczny

Gr-3273

0779/B/H03/2011/40 ; NN108077940

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosław Nagielski

Termin: -

NCN

Polski

Synkretyzm technologiczny a synkretyzm artystyczny. Technika i technologia malarska szkoły cusceńskiej na przykładzie twórczości Diego Quispe Tito

Wydział Historyczny

Gr-3155

1327/B/H03/2010/39 ; NN105132739

własny

Kierownik projektu: mgr Anna Derentowicz-Zakrzewska

Termin: -

MNiSW

Polski

Inskrypcje greckie i łacińskie z Aleksandrii: opracowanie polskich odkryć archeologicznych

Wydział Historyczny

GR-3053

0507/B/H03/2010/38;N N108 050738

własny

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Łukaszewicz

Termin: -

MNiSW

Polski

Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Gr-4117

2011/01/N/HS3/03188

Preludium

Kierownik projektu: dr Piotr Cichocki

Termin: -

NCN

Polski

Qorikancha – kompleksowe studium historyczno – architektoniczne dawnej Świątyni Słońca w stolicy państwa Inków – Cusco (Peru)

Instytut Archeologii

Gr-3276

2281/B/T02/2011/40 ; NN527228140

własny

Kierownik projektu: dr inż. Sławomir Święciochowski

Termin: -

NCN

Polski

Systemy chronologiczne Nubii chrześcijańskiej: kalendarz liturgiczny i lista królów

Instytut Archeologii

PM-144

0392/IP3/2011/71

IUVENTUS PLUS

Kierownik projektu: dr Grzegorz Ochała

Termin: -

MNiSW

Polski

Katalog dolnośląskich portali renesansowych

Instytut Historii Sztuki

Gr-4115

2011/01/N/HS2/03017

Preludium

Kierownik projektu: dr Jakub Jagiełło

Termin: -

NCN

Polski

Sejm Żydów litewskich, 1623-1764

Wydział Historyczny

Gr-3054

0937/B/H03/2010/38; NN108050738

własny

Kierownik projektu: dr Anna Michałowska-Mycielska

Termin: -

MNiSW

Polski

„Romskość” a płeć. Wzory kobiecości i męskości u Romów z grup Polska Roma, Lowara i Kiełderasza

Wydział Historyczny

Gr-2951

3166/B/H03/2009/37; NN109316637

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Mróz

Termin: -

MNiSW

Polski

Badanie założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba

Wydział Historyczny

Gr-3158

2448/B/H03/2010/39 ; N N109 244839

własny

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Rzepka

Termin: -

NCN

Polski

„Księga Judyty” w oratoriach włoskich epoki baroku (1621-ok. 1750)

Instytut Muzykologii

Gr-4119

2011/01/B/HS2/04723

Opus

Kierownik projektu: dr Anna Ryszka-Komamicka

Termin: -

NCN

Polski

Od imperium do imperium. Analiza stopnia integracji terytorium oazy Serach w struktury państwa Arsakidów i Sasanidów

Wydział Historyczny

Gr-3156

0926/B/H03/2010/39 ; NN109092639

własny

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Kaim

Termin: -

MNiSW

Polski

Ludwik XVI – Stanisław August. Propagandowe wizerunki równoległe w prasie międzynarodowej

Wydział Historyczny

Gr-3161

0951/B/H03/2010/39

własny

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Ugniewski

Termin: -

NCN

Polski

Archiwum diapozytywów Instytutu Historii Sztuki UW: kontekst historyczny i ideowy

Instytut Historii Sztuki

Gr-4292

2011/03/N/HS2/06287

Preludium

Kierownik projektu: mgr Magdalena Wróblewska

Termin: -

NCN

Polski

Religia we współczesnej Rosji – Kościół Ostatniego Testamentu (Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu religijnego

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Gr-4034

2011/01/N/HS3/06213

PRELUDIUM

Kierownik projektu: mgr Joanna Urbańczyk

Termin: -

NCN

Polski

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften nagrodzonego dzieła: Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950, Warszawa 2009

Instytut Historyczny

PH-12

0225/FNiTP/H31/80/2011

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kierownik projektu: dr Zofia Wóycicka

Termin: -

MNiSW

Polski

Krajobraz jako źródło tożsamości mieszkańców Mongolii

Wydział Historyczny

Gr-3056

0941/B/H03/2010/38; NN109094138

własny

Kierownik projektu: dr Łukasz Smyrski

Termin: -

MNiSW

Polski

Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe ukraińskiego Budziaku

Wydział Historyczny

Gr-2953

3135/B/H03/2009/37 ; NN109313537

własny

Kierownik projektu: mgr Wojciech Lipiński

Termin: -

MNiSW

Polski

Okres wpływów rzymskich w dorzeczu środkowej Wkry

Wydział Historyczny

Gr-3157

1581/B/H03/2010/39; NN109158139

promotorski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

Termin: -

MNiSW

Polski

Ponadpaństwowe więzi, relacje społeczne i etniczne w kontekście migracji zarobkowej Macedońskich Muzułmanów z Macedonii do Włoch

Wydział Historyczny

Gr-3153

0948/B/H03/2010/39 ; NN109094839

własny

Kierownik projektu: dr Bożena Karolina Bielenin-Lenczowska

Termin: -

MNiSW

Polski

Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII w. do 1989 r. (na tle porównawczym)

Wydział Historyczny

Gr-3160

2566/B/H03/2010/39 ; N N108 256639

własny

Kierownik projektu: prof. dr hab.Andrzej Szwarc

Termin: -

MNiSW

Polski

Początki osadnictwa w oazie Serachs w południowym Turkmenistanie we wczesnej epoce żelaza w okresach Yaz I-II/III i próba odtworzenia istniejącej…

Wydział Historyczny

Gr-3162

0934/B/H03/2010/39; N N109 093439

własny

Kierownik projektu: mgr Marcin Wagner

Termin: -

MNiSW

Polski

Plastyka kamienna XVI i XVII w. w Rzeczpospolitej wobec tradycji nowożytnej

Wydział Historyczny

Gr-3163

1339/B/H03/2010/39; NN105133939

własny

Kierownik projektu: mgr Michał Wardzyński

Termin: -

MNiSW

Polski

Ekologia a osadnictwo w warunkach wysokogórskiego stepu andyjskiego. Analiza rozwoju urbanistyki andyjskiej na stanowisku Maucallacta-Pampacolca w Peru

Instytut Archeologii

PS-64

2011/01/M/HS3/03432

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

Termin: -

NCN

Polski

Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu Wschodnim (Ukraina) – analiza w kontekście dyskursów państwowych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Gr-4116

2011/01/N/HS3/03332

PRELUDIUM

Kierownik projektu: mgr Iwona Kołodziejska-Degórska

Termin: -

NCN

Polski

Jesienny sezon badawczy 2010 Polskiej Misji Skalnej Uniwersytetu Warszawskiego w Dier El-Bahari

Instytut Archeologii

NP-73

Ex10/2010

Program EXTERIUS/Poza Szlakiem

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Niwiński

Termin: -

FNP

Polski

Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na obszarze Równiny Wołomińskiej oraz Doliny Środkowej Wisły

Instytut Archeologii

DOC-434

00925/13/FPK/NID

Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków archeologicznych

Kierownik projektu: dr Adam Waluś

Termin: -

MKiDN

Polski

Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w XI-XIII w. Studium interdyscyplinarne

Instytut Archeologii

DOC-375

01711/12/FPK/NID

Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków archeologicznych

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kalaga

Termin: -

MKiDN

Polski

The Prosopography of the Greek Sophists and Rhetors in the Roman Empire (I-VII AD)

Instytut Historyczny

PH-11

0201/FNiTP/H31/80/2011

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Janiszewski

Termin: -

MNiSW

Polski

Międzykulturowy przekaz tradycji intelektualnych w średniowieczu i wczesnej nowożytności – ujęcie komparatystyczne

Instytut Historyczny

PH-10

0182/FNiTP/H21/80/2011

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kierownik projektu: mgr Adam Izdebski

Termin: -

MNiSW

Polski

Wprowadzanie zajęć internetowych w technice e-learningu do toku studiów I stopnia na kierunku archeologia

Instytut Archeologii

FID-118

Porozumienie z dn.4.04.2011 FID

Kierownik projektu: dr Wojciech Wróblewski

Termin: -

UW

Polski

Początki kultu relikwii

Instytut Historyczny

Gr-4033

2011/01/B/HS3/00736

Opus

Kierownik projektu: dr Robert Wiśniewski

Termin: -

NCN

Polski

Renesansowe uroczystości weselne i antyk. Włoskie malarstwo świeckie z kolekcji Lanckorońskich (Renaissance Wedding and the Antiqua.Italia Secular Painting from the Lanckoroński Collection)

Instytut Archeologii

PH-55

ODW-0274/NPRH2/H31/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Miziołek

Termin: -

MNiSW

Polski

Utworzenie i aktualizacja Otwartego Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium”

Instytut Historyczny

SPUB-242

Porozumienie do dec.DIN-1/E-343/SPUB-WBN/2013

SPUB

Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Termin: -

MNiSW

Polski

Książę Adam Czartoryski – Pamiętniki 1810-1830

Instytut Historyczny

Gr-3267

0956/B/H03/2011/40 ; NN108095640

własny

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Karpińska

Termin: -

NCN

Polski

Gruppenreise polnischer Studierender nach Deutschland

Instytut Historii Sztuki

F-407

DAAD

Kierownik projektu: dr Jakub Adamski

Termin: -

DAAD

Polski

Prace dokumentacyjne i naukowe. Opracowanie elementów architektonicznych z domów w insuli EXXI w Ptolemais, Libia

Wydział Historyczny

Gr-3057

0816/B/H03/2010/38 ; NN109081638

własny

Kierownik projektu: dr Monika Rekowska

Termin: -

MNiSW

Polski

Wpływ zmian klimatycznych w późnym plejstocenie na dynamikę populacji leminga obrożnego (Dicrostonyx gulielmi)

Instytut Archeologii

Gr-4118

2011/01/N/NZ8/02050

PRELUDIUM

Kierownik projektu: mgr Mateusz Baca

Termin: -

NCN

Polski