Wydział

Rada Wydziału

  • Dr hab. Barbara ARCISZEWSKA
   Prof. dr hab. Urszula AUGUSTYNIAK
   Dr hab. Katarzyna BŁACHOWSKA
   Prof. dr hab. Aleksander BURSCHE
   Prof. UW dr hab. Jolanta CHOIŃSKA-MIKA
   Dr hab. Renata CIOŁEK
   Prof. UW dr hab. Jarosław CZUBATY
   Prof. UW dr hab. Tomasz DERDA
   Prof. dr hab. Piotr DYCZEK
   Prof. dr hab. Sławomir GAWLAS
   Dr hab. Krzysztof JAKUBIAK
   Dr hab. Tomasz JEŻ
   Dr hab. Grażyna JURKOWLANIEC
   Prof. UW dr hab. Małgorzata KARPIŃSKA
   Prof. dr hab. Tomasz KIZWALTER
   Prof. dr hab. Dariusz KOŁODZIEJCZYK
   Dr hab. Bartosz KONTNY
   Dr hab. Urszula KOSIŃSKA
   Prof. UW dr hab. Ryszard KULESZA
   Dr hab. Agnieszka LESZCZYŃSKA
   Dr hab. Michał LEŚNIEWSKI
   Prof. dr hab. Kazimierz LEWARTOWSKI
   Dr hab. Iwona LINDSTEDT
   Dr hab. Iwona LUBA
   Prof. dr hab. Adam ŁAJTAR
   Dr hab. Dorota ŁAWECKA
   Prof. UW dr hab. Anna MALEWSKA-SZAŁYGIN
   Prof. UW dr hab. Krzysztof MISIEWICZ
   Prof. dr hab. Iwona MODRZEWSKA-PIANETTI
   Dr hab. Maciej MYCIELSKI
   Dr hab. Grzegorz MYŚLIWSKI
   Prof. dr hab. Mirosław NAGIELSKI
   Dr hab. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO
   Prof. dr hab. Wojciech NOWAKOWSKI
   Dr hab. Szymon PACZKOWSKI
   Dr hab. Aneta PIENIĄDZ
   Dr hab. Monika REKOWSKA
   Dr hab. Sławomir SIKORA
   Dr. hab. Krzysztof SKWIERCZYŃSKI
   Dr hab. Krystyna STEBNICKA
   Prof. UW dr hab. Grażyna SZELĄGOWSKA
   Dr hab. Piotr SZLANTA
   Prof. dr hab. Karol SZYMCZAK
   Dr hab. Gabriela ŚWITEK
   Prof. dr hab. Wojciech TYGIELSKI
   Dr hab. Tomasz WALISZEWSKI
   Prof.dr hab. Jerzy S. WASILEWSKI
   Dr hab. Marek WĘCOWSKI
   Dr hab. Piotr WĘCOWSKI
   Dr hab. Robert WIŚNIEWSKI
   Dr hab. Aleksander WOLICKI
   Dr hab. Marcin ZAREMBA
   Prof. dr hab. Antoni ZIEMBA
   Prof. dr hab. Mariusz ZIÓŁKOWSKI
   Prof. dr hab. Hanna ZOWCZAK
   Dr hab. Paweł ŻMUDZKI

    

  • Dr Piotr CICHOCKI
   Dr Mariusz GRADOWSKI
   Dr Agnieszka JANIAK-JASIŃSKA
   Dr Piotr JAWORSKI
   Dr Dobrochna KAŁWA
   Dr Marcin MATERA
   Dr Tomasz PŁÓCIENNIK
   Dr Mariusz SMOLIŃSKI
   Dr Michał STARSKI
   Dr Katarzyna WASZCZYŃSKA
   Dr Dagmara WIELGOSZ-RONDOLINO
   Dr Marta ŻUCHOWSKA

  • Iga BUKOWSKA
   Mgr Paweł DERECKI

  • Mgr Katarzyna KOSTECKA
   Mgr Karolina MORAWSKA
   Mgr Petra SKARUPSKY

 • dr hab. Barbara Arciszewska, Instytut Historii Sztuki
  dr hab. Tomasz Derda prof. UW, Instytut Archeologii
  dr hab. Tomasz Jeż, Instytut Muzykologii
  dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Prodziekan Wydziału Historycznego
  dr hab. Anna Malewska-Szałygin prof. UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
  dr hab. Maciej Mycielski, Instytut Historyczny
  dr hab. Szymon Paczkowski, Instytut Muzykologii
  dr Mariusz Smoliński, Instytut Historii Sztuki
  dr Michał Starski, Instytut Archeologii
  dr hab. Aleksander Wolicki, Instytut Historyczny
  prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski, Ośrodek Badań Prekolumbijskich
  mgr Magdalen Jakubowsk – przedstawiciel doktorantów
  Michał Rastaszański – przedstawiciel studentów

 • Prof. dr hab. Hanna Zowczak
  Prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk
  Prof. dr hab. Tomasz Kizwalter
  Prof. dr hab. Antoni Ziemba
  Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
  Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
  Prof. dr hab. Piotr Dahlig

 • Dr Łukasz Smyrski
  Dr hab. Grzegorz Myśliwski
  Dr hab. Aleksandra Sulikowska
  Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
  Dr hab. Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

 • Dr hab. Sławomir Sikora
  Dr hab. Katarzyna Błachowska
  Dr hab. Andrzej Pieńkos, prof. UW
  Dr hab. Renata Ciołek
  Dr hab. Agnieszka Leszczyńska
  Mgr Weronika Kobylińska-Bunsch

 • Dr hab. Bożena Bielenin-Lenczowska
  Dr hab. Pawł Żmudzki
  Dr hab. Iwona Luba
  Prof. dr hab. Adam Łajtar
  Dr hab. Iwona Lindstedt
  Mgr Marta Jaworska

 • KOMISJA „A”

  Prof. dr hab. Aleksander BURSCHE
  Dr hab. Renata CIOŁEK
  Dr hab. Bartosz KONTNY
  Prof. dr hab. Kazimierz LEWARTOWSKI
  Prof. UW dr hab. Anna MALEWSKA-SZAŁYGIN
  Prof. UW dr hab. Krzysztof MISIEWICZ
  Prof. dr hab. Wojciech NOWAKOWSKI
  Dr hab. Sławomir SIKORA
  Prof. dr hab. Karol SZYMCZAK
  Prof. dr hab. Jerzy S. WASILEWSKI
  Prof. dr hab. Mariusz ZIÓŁKOWSKI
  Prof. dr hab. Hanna ZOWCZAK

  KOMISJA „B”
  Prof. dr hab. Piotr BIELIŃSKI
  Prof. UW dr hab. Tomasz DERDA
  Prof. dr hab. Piotr DYCZEK
  Dr hab. Krzysztof JAKUBIAK
  Prof. UW dr hab. Ryszard KULESZA
  Prof. dr hab. Kazimierz LEWARTOWSKI
  Prof. dr hab. Adam ŁAJTAR
  Dr hab. Dorota ŁAWECKA
  Prof. dr hab. Jolanta MŁYNARCZYK
  Prof. dr hab. Iwona MODRZEWSKA-PIANEETI
  Dr hab. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO
  Dr hab. Monika REKOWSKA
  Dr hab. Krystyna STEBNICKA
  Dr hab. Tomasz WALISZEWSKI
  Dr hab. Marek WĘCOWSKI
  Dr hab. Robert WIŚNIEWSKI
  Dr hab. Aleksander WOLICKI

  KOMISJA „C”
  Dr hab. Barbara ARCISZEWSKA
  Dr hab. Tomasz JEŻ
  Dr hab. Grażyna JURKOWLANIEC
  Dr hab. Agnieszka LESZCZYŃSKA
  Dr hab. Iwona LINDSTEDT
  Dr hab. Iwona LUBA
  Dr hab. Szymon PACZKOWSKI
  Dr hab. Gabriela ŚWITEK
  Prof. dr hab. Antoni ZIEMBA
  Prof. dr hab. Alina ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA

  KOMISJA „D”
  Prof. dr hab. Sławomir GAWLAS
  Dr hab. Grażyna JURKOWLANIEC
  Dr hab. Grzegorz MYŚLIWSKI
  Dr hab. Aneta PIENIĄDZ
  Dr hab. Krzysztof SKWIERCZYŃSKI
  Dr hab. Piotr WĘCOWSKI
  Dr hab. Paweł ŻMUDZKI

  KOMISJA „E”
  Prof. dr hab. Urszula AUGUSTYNIAK
  Prof. UW dr hab. Jolanta CHOIŃSKA-MIKA
  Prof. UW dr hab. Małgorzata KARPIŃSKA
  Prof. dr hab. Dariusz KOŁODZIEJCZYK
  Dr hab. Urszula KOSIŃSKA
  Prof. dr hab. Mirosław NAGIELSKI
  Prof. dr hab. Wojciech TYGIELSKI

  KOMISJA „F”
  Dr hab. Katarzyna BŁACHOWSKA
  Prof. UW dr hab. Jarosław CZUBATY
  Prof. dr hab. Tomasz KIZWALTER
  Dr hab. Michał LEŚNIEWSKI
  Dr hab. Maciej MYCIELSKI
  Prof. UW dr hab. Grażyna SZELĄGOWSKA
  Dr hab. Piotr SZLANTA
  Dr hab. Marcin ZAREMBA

Terminy posiedzeń rady wydziału w roku akademickim 2019/2020

Posiedzenia odbywają się w Sali Kolumnowej.

 • 25.09.2019,
 • 23.10.2019,
 • 20.11.2019,
 • 18.12.2019,
 • 22.01.2020

 

Spotkania z Dyrektorami Instytutów odbywają się w Budynku Instytutu Historycznego na III piętrze w sali 16 o godz. 13.30. 21.IX.2018, 19.X.2018, 16.XI.2018, 14.XII.2018, 18.I.2019, 15.II.2019, 15.III.2019, 12.IV.2019, 17.V.2019, 21.VI.2019