Aktualności

Jubileusz 70. urodzin Profesora Romana Michałowskiego

Dnia 29 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 70. urodzin Profesora Romana Michałowskiego. Profesor był związany z Instytutem Historycznym i Wydziałem Historycznym UW od 1972 r., zatrudniony kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, profesor nadzwyczajny (od 1994 r.) oraz profesor zwyczajny (od 2008 r.). Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej IH UW (2002 – 2008) i kierownika Zakładu Historii Średniowiecznej IH UW (2005 – 2019). W latach 1998 – 2001 był dyrektorem Centre de Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV – Sorbonne i profesorem Sorbony.

Z okazji jubileuszu Profesorowi ofiarowano zbiór studiów napisanych przez Jego przyjaciół i uczniów, a dotyczących szeroko pojmowanej problematyki średniowiecznej kultury politycznej i religijnej oraz historii Kościoła: Liber Romani pod redakcją naukową prof. Krzysztofa Skwierczyńskiego oraz dr. Grzegorza Paca.