Aktualności

Zmiana nazwy wydziału i powstanie nowych!

Z dniem 1 września 2020 r. Instytut Archeologii został przekształcony w Wydział Archeologii (www.archeologia.uw.edu.pl), Instytut Historyczny został przekształcony w Wydział Historii (www.historia.uw.edu.pl), a Wydział Historyczny stał się Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce (www.wnks.uw.edu.pl).