Aktualności

Zalecenia Dziekan WH dot. zarządzenia nr 50 Rektora UW z dnia 10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW, które ukazało się dzisiaj tj. 10 marca 2020 r. i jest dostępne na stronie UW (TUTAJ).

Zalecam wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom uważne zapoznanie się z jego treścią i stosowanie się do podanych tam poleceń.

Od 11 marca 2020 r. na Wydziale Historycznym UW nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne ani seminaria. Zaplanowane egzaminy dyplomowe będą odbywać się normalnie. Wszelkie konsultacje dla studentów bardzo proszę prowadzić elektronicznie.

Część zajęć, w takim wymiarze i trybie, jak to możliwe, będziemy chcieli jak najszybciej zacząć realizować zdalnie.

Zmiany w organizacji semestru letniego zostaną ustalone w najbliższym czasie.

Wstrzymane są wszystkie podróże służbowe pracowników, doktorantów oraz wyjazdy studentów, a także wizyty gości zagranicznych.

Do czasu innych ustaleń, administracja pracuje normalnie.

Nauczycieli akademickich proszę o rozważenie ograniczenia przebywania w budynku, jeśli część normalnej pracy naukowej i organizacyjnej mogą wykonywać w domu. W sprawach administracyjnych zachęcam do kontaktów telefonicznych i komunikacją elektroniczną

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Małgorzata Karpińska
Dziekan Wydziału Historycznego UW