Aktualności

Komunikat Dziekan dotyczący pracy Wydziału od 16 III br.

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Komunikatu Rektora na temat funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że od tego dnia do odwołania:

Biura administracji wydziałowej nie przyjmują interesantów. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez
Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wejścia do budynków zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Budynek Pomuzealny będzi otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00, natomiast Budynek Administracyjny Wydziału Historycznego (tzw. szklany) będzie otwarty w poniedziałek, środę i piątek, w godz. 10.00-12.00. W podanych terminach w każdej z sekcji dziekanatu będzie dyżurował jeden pracownik celem załatwienia niezbędnych spraw bieżących.
Pozostałych pracowników administracji wydziałowej obowiązuje praca zdalna.

Wszystkich pracowników administracji wydziałowej i instytutowych obowiązuje praca zdalna.

Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika danej jednostki i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej.

Dokumenty do podpisu należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wyjątkiem są dokumenty finansowe, które wymagają oryginalnego popisu i pieczęci.

Odwołane zostają dyżury Dziekana, Prodziekanów i Kierownika Studium Doktoranckiego; wszystkie sprawy proszę załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Dziekan WH, dr hab. Małgorzata Karpińska prof. ucz. – mh.karpinska@uw.edu.pl
Prodziekan ds. Finansów i Badań Naukowych, prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – g.jurkowlaniec@uw.edu.pl
Prodziekan ds. Kadr i Rozwoju, dr hab. Bartosz Kontny prof. ucz. – bdkontny@uw.edu.pl
Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich, dr hab. Krzysztof Skwierczyński prof. ucz. – k.skwierczynski@uw.edu.pl
Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Monika Rekowska – mrekowska@uw.edu.pl

Z życzeniami zdrowia dla Państwa i Państwa Bliskich

Małgorzata Karpińska
Dziekan Wydziału Historycznego