Aktualności

Godziny dziekańskie – 7 I 2020 r., 8:00-13:00!

Dziekan Wydziału Historycznego prof. UW dr hab. Małgorzata Karpińska zarządza godziny dziekańskie 7 stycznia w godzinach 8:00-13:00.